Fionia BBQ

- Odense, Fyn

Søren Falkenberg Johansen og Karin Visgaard Johansen, startede holdet Fionia BBQ i 2009 (Den første tid under navnet SFJ BBQ).

Mange års passion for grill og BBQ har givet lysten til at deltage i events og konkurrencer. Ikke for at konkurrere – selv om det er rart at blive anerkendt for sin indsats – men simpelt hen for at dele erfaring og viden med ligesindede og måske endnu mere for at give entusiasmen og gejsten videre til andre.

Da vi ved siden af Fionia BBQ driver egen virksomhed (www.ide-sign.dk) er tiden ofte knap. Interessen og lysten er dog uændret, og vi nyder at vise at man selv med små midler og knapt med tid kan ”bide skeer” med de mere profesionelle!

Vi har deltaget i DM siden 2009, og har hvert år – på nær ét – været på podiet i en eller flere kategorier.
Desuden har vi deltaget i konkurrencer i udlandet, både som Fionia BBQ men også som deltagere på et andet hold.