På vej imod DM i Grill 2023 vil vi invitere til generalforsamling den 28. september kl. 19.00.

Vi søger nye kræfter til bestyrelsen, så mød op og vær med til at sætte den nye bestyrelse.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så meddel allerede dette nu på bestyrelsen@dbqa.dk, så du kan komme på listen.

Ligesom de tidligere år vil mødet foregå online! Dette betyder at alle medlemmer kan deltage, så længe de blot har en computer med en internetforbindelse. Vi vil lave årsberetning, præsentationer osv. via video og lyd.

Efterfølgende vil vi diskutere de emner som er på dagsordenen via tale og chat.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

*Valg af dirigent

*Valg af stemmetællere

*Formandens beretning

*Regnskabsaflæggelse

*Behandling af indkomne forslag

*Fastsættelse af kontingent (nuværende 0kr/år)

*Godkendelse af budget

*Valg af bestyrelsesmedlemmer

*Nyheder fra WBQA

*Eventuelt /ordet er frit

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hende senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse(18. september 2023).

Fire, Food, Friendship & Fun 🔥

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *